Leiderschap

Leiderschap High Performance Teams

84.95

Workshop

Het managen van jezelf én anderen in een prestatiecultuur

Dag: woensdag 7 juni 2023
Tijd:
09:30-16:30
Locatie:
Het Coachuis, Woudenberg
Adres:
MKB park – de viersprong, Zeisterweg 82, 3931 MG

Inclusief 2 licentiepunten van de KNVB!

De lunch is ook bij de prijs inbegrepen.

Er is een maximum van 12 deelnemers!

9 op voorraad

Voor coaches in high performance teams

Dit is een fysiek congres, even geen webinar of zoom meeting waar vooral eenrichtingsverkeer in communicatie is, en zal in workshop stijl gegeven worden. Gewoon een top evenement met coaches uit een high performance werkveld! Waar jij niet alleen deelnemer bent, maar ook kunt spreken over je eigen voorbeelden uit de praktijk om zo te leren van en met elkaar..

Als ervaringsdeskundige zal ik deze thema’s inleiden en een achtergrond geven bij elk onderdeel; voornamelijk onderbouwd uit de sportwetenschappen & -psychologie én de praktijk. We gaan als groep in op de volgende thema's.

Persoonlijk leiderschap

Hoe je leiding neemt over jezelf, heeft een weerslag op het team waar jij leiding aan geeft. Daarbij is het van belang om bewust te zijn van je eigen handelen. Daarbij gaan we ons in de ochtend van deze workshop toespitsen op Persoonlijk Leiderschap met twee sub-thema's: zelf-reflectie en zelf-bewustzijn.

Zelf-reflectie

We willen de kennis van zelfregulatie in jouw dagelijkse praktijk verhogen en bespreken we een aantal tools voor zelf-reflectie. Daarnaast kijken we naar het feit hoe jouw verleden je huidige gedrag en lichaamstaal beïnvloed.

Zelf-bewustzijn

Het overgrote deel van ons gedrag is onbewust en zonder een kritische analyse kan een goed zelfbewustzijn daardoor achter blijven. Hoe kun je dit nu aanpakken en zelfbewust leiding nemen over je eigen ontwikkeling?

Leiding geven aan anderen

In de middag gaan we samen met de groep aan de slag over het leiding geven aan anderen; spelers en/of staf. Daarbij zetten we de stap van Persoonlijk naar Inter-Persoonlijk Leiderschap en gaan we in op het thema Prestatie-management.

Inter-Persoonlijk Leiderschap

Hoe neem jij momenteel leiding over jezelf en wat neem je daarmee mee in het leiding geven aan anderen? En hoe zet jij deze tools in om de relatie tussen jou en je team te verbeteren? In een brainstormsessie splitsen we in kleine groepen op, om deze vraagstukken te behandelen, om zodoende nog meer van elkaar te kunnen leren. 

Prestatie-management

Voordat je prestaties kunt gaan managen, is het van belang dat er een prestatieklimaat of -cultuur gecreëerd wordt. De hoofdvraag hierbij is: wat is high performance? De leider bepaalt de cultuur en hoe kun jij deze nu creëren en ook bewaken? Wat is de rol van je team daarbij? Dit zijn vraagstukken die we wederom in kleinere groepen zullen behandelen, zodat iedereen voldoende ruimte krijgt voor zijn eigen inbreng en dus ook ontwikkeling.

Aan het einde van deze dag:
  • Heb je een paar tools voorhanden voor je eigen zelf-reflectie;
  • Kun je jouw eigen (on)bewuste gedrag beter analyseren en patronen bij je zelf herkennen;
  • Kun je de vertaalslag maken van Persoonlijk Leiderschap naar Inter-Persoonlijk Leiderschap in jouw praktijk;
  • Heb je bagage om een prestatieklimaat te creëren waarmee je de prestaties van je team kunt managen.
Vragen?

Neem dan contact op!