Algemene voorwaarden

Algemeen

PRO-gress Coaching & Mentoring is voor individuen en groepen die gemotiveerd zijn om uit hun comfortzone te gaan. Dit kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen zijn. PRO-gress Coaching & Mentoring is een initiatief van Guido Seerden en opgericht op 1 juli 2020. De vestigingslocatie is Maastricht en het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is 78385512 met BTW nummer: NL003332256B35.

Tarieven

Elk traject is afgestemd op de behoeften van het individu en/of groep, met elk een verschillende hulvraag. Het tarief zal op waarde worden geschat op basis van het persoonlijk traject. Het kennismakingsgesprek is ten alle tijden gratis. 

Betalingsvoorwaarden

Voorafgaand aan het traject ontvang je een factuur welke binnen 14 dagen voldaan moet worden op rekeningnummer NL71INGB0008877152 t.n.v. G A Seerden. Nadat deze termijn is verlopen, zal er een herinnering voor de betaling verstuurd worden met als doel het vermijden van het inschakelen van een incassobureau. 

Sommige trajecten kunnen vergoed worden van een Persoons Gebonden Budget (PGB), controleer dit zelf eerst, mocht je hiervoor in aanmerking komen en een traject willen starten vanuit dit budget. 

Coaching wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. 

Annulering

Een afspraak die 48 uur VOOR aanvang wordt geannuleerd, wordt niet in rekening gebracht. Afspraken die NA 48 uur voor aanvang worden geannuleerd, daarbij wordt het volledige tarief van één sessie in rekening gebracht. 

Aansprakelijkheid

PRO-gress Coaching & Mentoring is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortkomend uit of in relatie tot de geboden diensten van PRO-gress Coaching & Mentoring, tenzij er (aantoonbaar) sprake is van opzet of grove schuld.

Voor serieuze lichamelijke en psychische klachten raad ik je aan om ook contact op te nemen met je eigen huisarts.

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Bij trajecten met kinderen van 16 jaar of jonger is er toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders, zoals wettelijk is vastgelegd met betrekking tot kindercoaching. Hierbij is een handtekening van beide verzorgers gewenst, maar de ondertekende ouder kan ook de verantwoordelijkheid op zich nemen om zijn/haar partner te informeren. Hij/zij zal dan ook volledige verantwoordelijkheid dragen indien zijn/haar partner bezwaar heeft tegen het coaching traject. PRO-gress Coaching & Mentoring kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 

Indien de ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beide ouders verplicht, indien deze beide gezaghebbend zijn.

Vertrouwelijkheid (voor meer details, zie Privacy policy)

PRO-gress Coaching & Mentoring is verplicht tot geheimhouding van alle besproken en behandelde onderwerpen tijdens of vooraf de coachsessies, tenzij er een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. 

Indien er gebruik zou worden gemaakt van overleg met een derde partij, in het belang van jou, zal er eerst toestemming voor worden gevraagd.

Verslaglegging

Alle notities en/of opnames worden vastgelegd door PRO-gress Coaching & Mentoring, uiteraard met toestemming van jou. Dit kan eventueel op verzoek in een verslag gedeeld worden met derden (huisarts, ouders, school of bijvoorbeeld werk).